Vi har öppet när den skånska flaggan är uppe!
gäller som vanligt och fortsättningsvis under Jul, mellandagarna & Nyår:
RSMH Mittpunkten Malmö, har öppet under jul, mellandagarna & nyår, när flaggan på Idunsgatan 75 är uppe!
Kolla om du har vägarna förbi eller ring 040-23 70 54 eller 0735-63 90 70 för besked om/när det är öppet.
Välkomna!

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.