Till alla medlemmar i RSMH Mittpunkten Malmö 2022 och/eller 2023: Kallelse till årsmöte 2023: lördag 8 juli kl. 11 Styrelsen har tillsammans med revisorn tidigare i veckan beslutat att idag lördag 24/6-23 kalla till 2023-års årsmöte för RSMH Mittpunkten Malmö. Årsmötet kommer att ske på lördag 8 juli kl. 11 i vår lokal på Idunsgatan 75. ❤ -ligt välkomna! Handlingarna finns tillgängliga fr.o.m. idag för de som önskar se på dessa.