Om RSMH Mittpunkten Malmö

Detta är vi

KAMRATSTÖD, Gemenskap, Medbestämmande, Återhämtning och framförallt samverkan

RSMH Mittpunkten är en öppen verksamhet som genom kamratstöd, gemenskap, återhämtning samt social-politisk kamp verkar för personer med sociala och/eller psykiska svårigheter, i utsatthet.
Här kan du käka frukost, mellanmål och lunch varje dag – hela året runt!
Medlemskap endast 100 kr per år – kalenderår.

Du når oss enkelt via buss, hållplats Sofielund: buss 1 + 32 + 35 + 141.

Lokalföreningens uppgifter är att:

a.  Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b.  Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c.  Nå och värva nya medlemmar,

d.  Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e.  Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Om oss

Välkomna i gemenskapen och kamratstödet

I RSMH Mittpunkten Malmö kan du känna gemenskap. Vi träffas och har kul tillsammans.                            Här kan vi koppla av och vara oss själva, ta en fika och prata bort en stund och hjälpa till med föreningsaktiviteterna.

Vi vill ge människor möjlighet att växa.
Vi delar med oss av kunskap och omtanke och vill ta vara på dina erfarenheter.
Vi bestämmer tillsammans vad vi vill göra i föreningen.

Kamratstödet ökar självförtroendet och möjligheterna till delaktighet. Att ta ansvar och känna sig behövd ökar förmågan att påverka din situation och bidrar på sikt till återhämtning.

Studiecirklar och kurser kan startas efter önskemål i samarbete med ABF, i friskvård, återhämtning, vardagsmakt, brukarinflytande, vardagsekonomi, styrelsearbete och hobbycirklar.

Självhjälpsgrupper bildas kontinuerligt. Människor med gemensamma erfarenheter träffas för att dela med sig av sina upplevelser, stödja varandra och tillsammans göra något åt sin livssituation.

Många olika aktiviteter anordnas av föreningsmedlemmarna, till exempel filmvisningar, medlemsmöten, sång- och musikaftnar, frukost, luncher, studiebesök och utflykter, läger. Vi tar gärna emot dina idéer och förslag.

RSMH formulerar fyra reformkrav

RSMH presenterar följande fyra reformkrav för en sammanhållen psykiatri och omsorg:

1.Brukarmakt på riktigt – gör om Socialtjänstlagen till en rättighetslag och skriv in i Förvaltningslagen en skyldighet att hjälpa personer till den hjälp de önskar få.

2. Under samma tak – det ska finnas platser där olika kompetenser finns samlade och där vård och omsorg är tillgängligt.

3. SIP med budget och vite – ge ekonomiska muskler till de samordnade individuella planerna och inför vite när de inte följs.

4. Rätt till basinkomst och meningsfull sysselsättning eller arbete oavsett psykisk och social hälsa.

RSMH anser dessutom att rätten till en bostad ska vara ovillkorad (Bostad först), att alla kommuner borde inrätta personligt ombud (PO), att boende- och individstöden ska stärkas och att det behövs en upprättelsekommission för dem
som utförsäkrats.

RSMH är en ideellt partipolitiskt obundet och religiöst neutralt förbund, förbundet är öppet för alla som vill verka för dess syften.
Grunden för RSMHs verksamhet är medlemmarnas kunskaper om och erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället.

I Malmö har RSMH en lokalförening sedan 1978.

RSMH Mittpunkten Malmö vill att människor som mår psykiskt dåligt ska mötas med förståelse och respekt och ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
Vi ställer krav på samhället och hjälper dig att bevaka dina
rättigheter som brukare och anhörig.
Vi samverkar med kommunen och psykiatrin genom möten, seminarier och konferenser.