From 3 pm to 7 pm You can phone us on 040-23 70 54 and ask whatever You want about us!
RSMH Mittpunkten Malmö, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Hemsida: https://www.rsmh-malmo.se/
Facebook: https://www.facebook.com/rsmhmalmo
Instagram: https://www.instagram.com/rsmhmittpunktenmalmo/
I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.
Welcome to RSMH The Swedish National Association for Social and Mental Health is a non-governmental organisation, made up of 104 local associations and 7 000 members.
https://www.openyoureyes.se/foreningar/

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.