Vill vill passa på att tacka:

Eva Malmros som snart går i pension, TACK för att du ställer upp även i december!

Våra viktiga praktikanter:
Chanbol Svensson
Ezgi Tekerek, LiA, Behandlingspedagog, Eslövs Folkhögskola
Sofie Schladner, LiA, Behandlingspedagog, Eslövs Folkhögskola
X X, Socionom, Malmö Universitet

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.