Kallelse till RSMH Mittpunkten Malmös årsmöte 2022: