Nominera till RSMH Mittpunkten Malmös styrelse och valberedning samt skriv en motion!