Ordförande: Stefan Wallerek, vald på två år t.o.m.  årsmötet 2022.
Ledamot: Rose-Marie Billberg, vald på två år t.o.m.  årsmötet 2022.
Ledamot: Lotta Kjellberg, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.
Ledamot: Torbjörn Bergman, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.
Ledamot: Rose-Marie Vilhelmsson, vald på ett år t.o.m. årsmötet 2021.
Reserv 1: Bo Nilsson, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.
Reserv 2: Rolf Persson, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.

Vi vill också passa på att tacka:
Christel Hedin, Diana Duvander samt Håkan Forstén för
tiden i styrelsen och allt arbete de lagt ner för föreningen
och önskar dem lycka till i sina nya uppdrag.

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.