Årsmötet 2020-11-30 – tack alla medlemmar för förtroendet!

Ordförande: Stefan Wallerek, vald på två år t.o.m.  årsmötet 2022.
Ledamot: Rose-Marie Billberg, vald på två år t.o.m.  årsmötet 2022.
Ledamot: Lotta Kjellberg, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.
Ledamot: Torbjörn Bergman, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.
Ledamot: Rose-Marie Vilhelmsson, vald på ett år t.o.m. årsmötet 2021.
Reserv 1: Bo Nilsson, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.
Reserv 2: Rolf Persson, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.

Vi vill också passa på att tacka:
Christel Hedin, Diana Duvander samt Håkan Forstén för
tiden i styrelsen och allt arbete de lagt ner för föreningen
och önskar dem lycka till i sina nya uppdrag.

Kategorier: