Radio Galen: Vad kan distrikten göra för föreningarna?
Ratta in ännu ett avsnitt av Radio Galen, lokalföreningen i Lunds alldeles egen podd.
Denna gång om hur distrikten kan hjälpa lokalföreningarna, med utgångspunkt i exemplet region Skåne.

Läs mer: https://rsmh.se/radio-galen-vad-kan-distrikten-gora-for-foreningarna/

Lyssna här:
https://rsmh.se/wp-content/uploads/2020/08/Radio-galen-region-sk%C3%A5ne-kortat_01.mp3

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.