Ni som varit medlemmar i RSMH Söder/Lindängen Malmö under 2019/2020 får gratis bli medlemmar i RSMH Mittpunkten Malmö under resterande av året 2020.

Kontakta ordföranden Stefan Wallerek på 040-23 70 54 eller 0735-63 90 70 eller mejla på: info@rsmh-malmo.se.

 

#RSMHSöderMalmö
#RSMHLindängenMalmö
#RSMHMalmö
#RSMHSöder/Lindängen
#RSMHSöder
#RSMHLindängen

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.