Psykbussen med i Radio P4 Kristianstad

https://sverigesradio.se/avsnitt/1751932


Efter 2 tim 4 min in börjar intervjun med Stefan Wallerek, RSMH Skåne och Maria Samuelsson, Föreningen SamVärket
2 tim 21 min – 2 tim 26 min intervjuas Maria igen samt Benny Grönberg och Annette Skog, OCD
Tack Malin Thelin, P4 Kristianstad, för att du hjälper till att hålla liv i samtal kring psykisk ohälsa!

Kategorier: