https://sverigesradio.se/avsnitt/1751932


Efter 2 tim 4 min in börjar intervjun med Stefan Wallerek, RSMH Skåne och Maria Samuelsson, Föreningen SamVärket
2 tim 21 min – 2 tim 26 min intervjuas Maria igen samt Benny Grönberg och Annette Skog, OCD
Tack Malin Thelin, P4 Kristianstad, för att du hjälper till att hålla liv i samtal kring psykisk ohälsa!

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.