https://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/psykbussen-vackte-nyfikenhet-och-spred-kunskap-bc00e944/

Maria Samuelsson är en av arrangörerna och en av drivkrafterna i arrangemanget.
Foto: Eva Sonesson
På Kiviksmarknad 2019 var det en röd dubbeldäckare som drog till sig uppmärksamheten, men även utan den är intresset stort. Turister och stadsflanörer stannar till, tittar på informationsmaterialet och tar en kopp kaffe och byter ett par ord.

– Intresset är stort, säger Maria Samuelsson från föreningen Samvärket och berättar att det är människor i alla åldrar som stannar och med olika relation till psykisk ohälsa – eller psykisk sjukdom, vilket inte måste vara samma sak.

– En kvinna berättade att hon vaknar med ångest varje natt, en att hon arbetar i psykiatrin, en man arbetar som lärare och vill veta mer. Andra tittar bara på informationsmaterialet och tar kanske en broschyr innan de går vidare.

Stefan Wallerek från RSMH bjuder nyfikna på kaffe, svarar på frågor och berättar om de olika verksamheterna.
Foto: Eva Sonesson
Och att sprida information, minska fördomar och ge mod och sammanhang att prata är syftet med hela arrangemanget, som är ett samarrangemang mellan flera olika intresseorganisationer, där RIksförbundet för Social och Mental Hälsa samt Föreningen Samvärket står som huvudarrangör.

Delaktiga är också flera studieförbund, både ABF och Vuxenskolan är på plats.

I deras kursutbud finns flera studiecirklar som riktar sig till den som vill veta mer eller söker ett sammanhang.⁠


https://www.osterlenmagasinet.se/simrishamn/psykbussen-rullar-in-i-sydost-af1e1abc/

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.


Under pandemin har vi märkt att ensamheten ökat.

Coronan har drabbat alla både ekonomiskt och psykologiskt och det gäller speciellt föreningslivet och då speciellt personer med psykologiskafunktionsnedsättningar, så det är extra svårt.

Många av våra medlemmar har blivit isolerade, dessutom har just den målgruppen varit ytterst utsatt ekonomiskt.
Det har varit svårt för många av våra medlemmar att komma till föreningen med alla regler som ändrats och styrts om sedan Coronans inträde.
Människor som redan lever isolerade riskerar att bli än mer ensamma och deprimerade på grund avrådande pandemi.

Vi måste jobba mycket mer för gemenskap och med kamratstöd.

Vi kommer att skicka personliga brev till de medlemmar som inte har varit hos oss i föreningen, sedanpandemin startade.

Vi kommer att erbjuda personlig hämtning med Cadillac/eller ett personligt möte och en enkel måltid på föreningen.

Vad som sedan sker vet vi inte - återigen "Kan inte Muhammed komma till berget, så måste berget komma till Mohammed".
Reach-Out: När våra medlemmar inte har varit på lokalen under en tid så kontaktar vi dem med ett handgjort vykort, eller per telefon/e-post, om de nu har detta i sitt utsatta läge KASAM - Känslan av sammanhang.
Att höra hemma någonstans.
Att bli uppmärksammad och saknad.
Vi har fått 30.000 kronor från Albert Påhlssons stiftelse till våra sociala stödverksamheter för människor med psykiska funktionsnedsättningarna.
Projektet kommer att genomföras även om vi inte fick fullt belopp, dock i mindre skala.