Ungdom – Ung, med psykisk ohälsa?

Engagera dig då i RSMH Mittpunkten Malmö; Riksförbundet för Social och Mental Hälsa:
https://www.volontarbyran.org/rsmh-mittpunkten-malmo/riksforbundet-social-och-mental-halsa-mittpunkten-i-malmo-soker-ungdomar-i

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Mittpunkten i Malmö söker ungdomar i styrelsen.

RSMH Mittpunkten, Malmö

VAR? Malmö / Distansuppdrag

NÄR? Dag, Helg, Kväll/Natt

HUR? Kontinuerligt uppdrag

VARFÖR? Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Social gemenskap

VAD? Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Kreativa uppdrag

Är du kanske en fena på idéer, har erfarenhet av att att vara ung och psykisk ohälsa eller är duktig på att skriva? Bli en del i gemenskapen, gå med i RSMHs lokalförening i Malmö! Ju fler vi är desto starkare röst har vi att påverka samhället och stå upp för personer med psykisk ohälsas rättigheter. Tillsammans står vi på de utsattas sida, tillsammans är vi starka.

Som styrelseledamot/-ersättare är du med i föreningen sverksamheter, skappar nya och medverkar på månatliga styrelsemötet.
Att vara ledamot/ersättare är ett viktigt uppdrag som passar dig som vill använda dina kunskaper för att förbättra utsattas liv!

RSMH Malmö är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att hjälpa människor, ge kamratstöd, motverka ensamheten och stigmatiseringen. RSMH bedriver idag en stor verksamhet som innefattar bland annat; fond- stiftelse- och bidragssökning, café, serverar lunch, biljard, boule, opinionsbildning. Det är viktigt att du som volontär i RSMH är väl införstådd med och skriver under på föreningens syfte, värdegrund och det opinionsarbete RSMH bedriver. Som ansvarig för en verksamhet krävs också att du blir medlem i föreningen.

Lokalföreningens uppgifter är att:
a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar-, inflytande och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Önskvärt att du brinner för RSMH´s frågor och tycker att det är kul med den här typen av samarbete!

Specifika önskemål eller information: RSMH kräver inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter av styrelsearbete, även om detta är meriterande. Alla förtroendevalda måste gå vissa obligatorisk utbildningar hos Malmö Fritidsförvaltning och/eller Malmö Ideella.

Minimiåtagande: Uppdraget gäller i första hand till nästa ordinarie årsmöte som enligt stadgarna skall ske senast den 15 mars 2022. Styrelsen träffas ca en gång i månaden. Vår uppskattning är att det räcker med 2-4 timmar i veckan, eventuellt något mer vissa veckor. Vi uppskattar också att styrelsemedlemmarna besöker och är med i verksamheten för att lära känna den och organisationen.

Kategorier: