Välkommen att vara med och påverka verksamheten i RSMH Mittpunkten Malmö.
I år håller vi årsmöte: Lördag 10 juli 2021, Kl. 10.00 – 11.30 Plats: RSMH Mittpunkten Malmös lokal på Idunsgatan 75.


Vi kommer att välja en del nya till styrelsen, samt andra viktiga funktioner.

Du som är ungdom och intresserad av att engagera dig, kontakta valberedningen:

Thomas Johansson 0739-32 67 48, Rickard Lindkvist 0708-34 54 78.

Kom och gör din röst hörd.

Efter årsmötet, så bjuder föreningen på smörgåstårta samt Bengt Palm, från RFHL bjuder på musik.
OBS! Var god anmäl dig till årsmötet via mejl:
info@rsmh-malmo.se ,
via lista på Idunsgatan 75, via telefon: 040-23 70 54 eller via Facebook, OM du vill ha smörgåstårta eller om du vill ha specialkost/har allergier, senast onsdag 7/7-2021, tack!

Med vänlig hälsning

Via uppdrag från styrelsen
Stefan Wallerek                        Rose-Marie Vilhelmsson
Ordförande                                Vice ordförande/kassör
040-23 70 54

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.