RSMH Skånes ansökan om projektbidrag: Psykbussen i samvärkan
och Jämlik hälsa i pandemins tid, har gillats av politikerna i Region Skåne.

#PSYKBUSSEN
PsYkBuSsEn

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.