FULL POTT!

RSMH Skånes ansökan om projektbidrag: Psykbussen i samvärkan
och Jämlik hälsa i pandemins tid, har gillats av politikerna i Region Skåne.

#PSYKBUSSEN
PsYkBuSsEn

Kategorier: