Vi ser matchen på Idunsgatan 75s TV – Välkomna! 
<3
Malmö Redhawks – Rögle
lördag 28 december 2019 , 15:00 – 18:00

https://www.facebook.com/events/2658034244285058/

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Lämna ett svar