OMstart Kvinnogrupp måndagar kl. 17.00 – kl. 19.00 hos RSMH Mittpunkten Malmö på Idunsgatan 75 nära Lantmannagatan / Lönngatan i södra Malmö.