OMstart Kvinnogrupp måndagar kl. 17.00 – kl. 19.00 hos RSMH Mittpunkten Malmö på Idunsgatan 75 nära Lantmannagatan / Lönngatan i södra Malmö.

Ditt yttre och inre välbefinnande med olika teman varje gång.

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Lämna ett svar