@psykbussens Skåneplan ser ut som följande:

Psykbussen är på turné i Skåne!

Vi vill ha med Er på Psykbussen för att informera om psykisk ohälsa och sprida hopp om psykisk hälsa!
RSMH Skåne och Föreningen SamVärket kommer att turnera i Skåne med #psykbussen @psykbussen.

Vi vill att Ni kommuner, föreningar, inflytandesamordnare, personliga ombud, anhörigkonsulenter, Fontänhus och många andra aktörer för psykisk hälsa hänger med!

Psykbussens körschema ser ut som följer:
22 juli var vi i Simrishamn på Stortorget kl. 12-16
https://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/psykbussen-vackte-nyfikenhet-och-spred-kunskap-bc00e944/
 +  https://www.osterlenmagasinet.se/simrishamn/psykbussen-rullar-in-i-sydost-af1e1abc/

  • 6-7 augusti Helsingborg HX/Pridefestivalen
  • 27-28 augusti Trelleborg Pop-Up Dag/Palmfestival
  • 10 september Ystad Stortorget Suicidpreventiv manifestation
  • 11 september Klippan Naturfesten
  • 5 oktober (Skåneveckan) Kristianstad Kulturkvarteret
  • 9 oktober (Skåneveckan) Tomelilla Bo Ohlssons parkering + Inflytandefest i Teaterhallen

Om Ni inte kommer delta på plats, är Ni välkomna att sprida Ert informationsmaterial under turnén, kontakta oss.

Vi hörs och ses!

Vänliga hälsningar: Maria, Kamilla och Anna-Maria

För projektsamordnarna RSMH Skåne
040-23 70 54, anna-maria.olsson@rsmhskane.se

Föreningen SamVärket: Maria Samuelsson 0793-130 133, samvarket@gmail.com
För allmän information: info@psykbussen.se

Länkar + historia: www.psykbussen.com
040-23 70 54 Stefan Wallerek RSMH Skåne

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.


Under pandemin har vi märkt att ensamheten ökat.

Coronan har drabbat alla både ekonomiskt och psykologiskt och det gäller speciellt föreningslivet och då speciellt personer med psykologiskafunktionsnedsättningar, så det är extra svårt.

Många av våra medlemmar har blivit isolerade, dessutom har just den målgruppen varit ytterst utsatt ekonomiskt.
Det har varit svårt för många av våra medlemmar att komma till föreningen med alla regler som ändrats och styrts om sedan Coronans inträde.
Människor som redan lever isolerade riskerar att bli än mer ensamma och deprimerade på grund avrådande pandemi.

Vi måste jobba mycket mer för gemenskap och med kamratstöd.

Vi kommer att skicka personliga brev till de medlemmar som inte har varit hos oss i föreningen, sedanpandemin startade.

Vi kommer att erbjuda personlig hämtning med Cadillac/eller ett personligt möte och en enkel måltid på föreningen.

Vad som sedan sker vet vi inte - återigen "Kan inte Muhammed komma till berget, så måste berget komma till Mohammed".
Reach-Out: När våra medlemmar inte har varit på lokalen under en tid så kontaktar vi dem med ett handgjort vykort, eller per telefon/e-post, om de nu har detta i sitt utsatta läge KASAM - Känslan av sammanhang.
Att höra hemma någonstans.
Att bli uppmärksammad och saknad.
Vi har fått 30.000 kronor från Albert Påhlssons stiftelse till våra sociala stödverksamheter för människor med psykiska funktionsnedsättningarna.
Projektet kommer att genomföras även om vi inte fick fullt belopp, dock i mindre skala.