Heta priser på kaffe! Två för 55 kronor!
Sommarvärmen verkar vara här för att stanna, och våra priser är lika heta!
Nu har vi extra bra erbjudanden på kaffe från Zoégas.
Välkommen in till butik eller på willys.se!
Helgerbjudanden
Gäller 22/7 – 25/7
Kaffe Zoégas • 450g
Max 2 köp/hushåll

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.