https://www.facebook.com/events/335290031606555

En liten utflykt till Äventyrsgolfen i Folkets Park.
Vi samlas kl. 12.00 vid Tom & Jerry/Bangolfbanan i Folkets Park
Föreningen bjuder medlemmarna på bangolf, korv med bröd, inkl. kaffe/te.
Stadsbuss 5 stannar utanför Folkets Park.
(Ingen lunch på Idunsgatan 75 denna dag!)
Bangolf onsdag 28/7 kl. 12.00 inkl. korvgrillning mm.

Grillplatser finns i Folkets Trädgård, nya lekplatsen och vid Barnens scen.

Grupper över 10 personer rekommenderas bokning, bokningsavgift tillkommer dock.

Ingen lunch på Idunsgatan 75 denna dag.

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.