https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?fbclid=IwAR2sUEUnYd3YrhqjMMgkd9CPoRXtgRYvEgyLOPkf4fpecMLET5xyNsCbe4Q

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?fbclid=IwAR2sUEUnYd3YrhqjMMgkd9CPoRXtgRYvEgyLOPkf4fpecMLET5xyNsCbe4Q

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Lämna ett svar