OBS! Medlemsmöte efter lunchen på fredag, kl. 12.00 VÄLKOMNA!

Kallelse samt förslag på dagordning till medlemsmöte, RSMH Mittpunkten Malmö måndagen den 29/11-2019,
kl. 12.00 –  kl. 13.00 på Idunsgatan 75, bottenvåningen.

Kallade alla medlemmar i RSMH Mittpunkten Malmö.      
 

 1. Mötets öppnade
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av röstlängd / närvaroförteckning.
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Ekonomi
         Medlemsregistret = tillgång till bankgirokontot/bankkontot
 7. Bidrag, fonder, stiftelser + RSMHs Utvecklingsfond på 15 tusen?????????
         Vem kommer på fredag 6/12 efter lunch?
 8. Föregående medlemsmöten / styrelsemöten
 9. Rapporter  från+ kalender framåt: möten, utbildningar samt representation m.m.
  25/11 kl. 12.00 RSMH Malmö har styrelsemöte

  25/11 Patientsäkerhet kl. 17.30 – 19.30 SUS i Malmö
  25/11 Vänkretsen, God Man – Förvaltare, kl. 17.30 – kl. 19.30

27/11 Inflytandeseminarium Fänriksgatan 1 kl. 17 -20
27/11 Styrelseutbildning Grund på Kockum Fritid, kl. 18 – 20.30 DD+SW
28/12 RSMH på Föreningarnas Rum Ahlmansgatan kl. 13 – 15
28/12 kl. 18.00 Mansligan RSMH Lund
29/12 kl. 12 Medlemsmöte
  1/12 Julbord NU på Vagabond kl. 15.00
 
2/12 kl. 9 -11, ÖVHG Arbetsgrupp Brukarföreningarnas Dag
  2/12 Fritidsförvaltningen Bidragsbestämmelser
Henrik Smithsg. 13, kl. 13 – 15 DD+SW
  3/12 Hela Vägen Eslöv 9 – 15 SW + 2 personer, kl. 9 – 15.
  3/12 Omvärldsanalys kl. 18.30 – 20.30 ABF Spånehusvägen.
  4/12
Styrelseutbildning Avancerad på Kockum Fritid, kl. 18 – 20.30 DD+SW
  5/12 OCD Julfest knytkalas kl. 18.00
  6/12 ETIK-dagen CRC Aghardssalen kl. 10 – 14.30
10/12 Suicidprevention Jubileumsaulan kl. 09 – 16 RSMH Bokbord + 18.30 Julfika AiF
11/12Fritidsförvaltningen För dig som har anställda Henrik Smithsg. 13, kl. 13 – 15 DD+SW
11/12 Representantskap RSMH Trelleborg kl. 16.30 – c:a 18.30 TRE från Malmö får åka med!
12/12 Jultalrik/Julavslut för DS RSMH Skåne Vvv kl. 12.00 SW fixar (JB i Burlöv 14.30
12/12 Julfest LIBRA kl. 18 – 21
13/12 Öppet Hus RSMH Malmö kl. 12 – kl. 15
15/12 Bowling + Julbord Spelberoende 12.45 Big Bowl
Forts. Rapporter  från+ kalender framåt: möten, utbildningar samt representation m.m.

16/12 Inflytanderådet Malmö kl. 13 – 15.30
16/12 EAPN hos Comigen kl. 17 – 19
17/12 På Annegården i Lund – pres. Av ACTIC Högavallsbadet
18/12 Kim & Mariette på lunch hos oss RSMH Mittpunkten Malmö
18/12 Inflytanderådet Lund kl. 15 – 18 + Lokalt Forum kl. 16 – 18

19/12 kl. 15.00 RSMH Lund, Portvaktsstugan

 1. Rapporter från utflykter samt öppet hus och övriga öppettider under Jul- & Nyårshelgerna
  a)  Vellingeblomman
  b)  Öppet Hus  13/12 kl. 12 – 15, utskick i husen

  c)  Utskick till medlemmarna inkl. inbetalningskort 2020
  d)  Julöppet Måndag 23 dec kl. 13 – 16 PRIS? Måndag 6/1 Kalkon. 25/12? 26/12 ?
  e)   Rep.skap RSMH Trelleborg kl. 16.30 – c:a 18.30 TRE från Malmö får åka med!
  Val av reserver:
 2. Vi måste gå dessa kurser hos Fritidsförvaltningan och MIF/MISO
  Diana Duvander – reserv Christel Hedin/Rolf Persson/Bo Nilsson.
  Stefan Wallerek – reserv Christel Hedin/Bo Nilsson/Rolf Persson.
 3. Vad är bestämt men inte skett ännu?
  Arbetsgruppen: Håkan, Bo, Rolf, Rickard och Stefan samlas på fredagar kl. 12.59 och gör en ”att göralista” och uppdaterar den efterhand som sakerna på den blir gjorda: Sortering förrådet, Sätta upp Magnettavlan, Broschyrställ, Sortera i kartonger, Kedja bänken, LOPPIS söndag 15 dec på Slagthuset 07.30 –  15.00 m.m.
 4. Hur uppför vi oss och hur får vi flera medlemmar (+ att få ”gamla” att komma)?

Vi tog upp att ha ytterligare öppettider på medlemsmötet 27/9 samt nya aktiviteter.

 1. Övriga frågor – inga beslut får tas på denna punkt!
 2. Nästa medlemsmöte
  Fredagar 31 jan kl. 12.00
 3. Nästa styrelsemöte måndag 27 jan kl. 12.00
 4. Mötets avslutande

Malmö 2019-11-25
Vid protokollet                 

—————————————————-                      ————————————————

Mötesordförande                                                          Mötessekreterare

————————————————————–          ———————————————————
Justerare                                                                        Justerare
                                           

Kategorier:

Inga svar

Lämna ett svar