https://www.facebook.com/events/485968542130159/

 Söndag-10-november-Film-A-Star-Is-Born-Lunch-RSMH-Mittpunkten-Malmö


Söndag-10-november-kl.13 – kl. 16: Film-A-Star-Is-Born-Lunch-RSMH-Mittpunkten-Malmö
ENDAST 35 kronor.

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Lämna ett svar