SÖNDAG 20 OKT, kl. 14:30 Hammarby – MALMÖ FF
Fotboll ser vi på TVn på Idunsgatan 75 / Lantmannagatan 47 och äter söndagslunch för 35 kronor.
>3 -ligt välkomna!

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.

Lämna ett svar