MEDLEMSMÖTE fredag 27 september kl. 12.00. Då diskuterar vi bl.a. vad vi kan göra för att få flera aktiva medlemmar och kvällsöppet!!?? Lunch med god efterrätt serveras för 35 kr kl. 11.15.

Kallelse samt förslag på dagordning till medlemsmöte, RSMH Mittpunkten Malmö

fredagen den 27 september 2019, kl. 12.00 – kl. 12.30 på Idunsgatan 75.

Närvarande, X st:  Se bifogad deltagarlista.
 

 1. Mötets öppnade

 2. Val av mötesordförande

 3. Val av mötessekreterare

 4. Val av justerare

 5. Fastställande av röstlängd / närvaroförteckning

 6. Godkännande av dagordningen

 7. Föregående protokoll från Medlemsmöte + delar av förra styrelsemötet

 8. Nästa bingo, Utflykter, Kvällsöppet, helgöppet, Digital Närvarokurs. Solarie-10-kort.
  Förslag på aktiviteter och medlemmarnas HJÄLP så att de blir av!!??

 9. RSMH Skånes buss.

 10. Söka RSMHs utvecklingsfond + andra fonder stiftelser
  Bestämma tid och vem/vilka gör detta?
 11. Övriga frågor – inga beslut får tas på denna punkt!
 12. Nästa medlemsmöte
  Oktober, November

 13. Nästa styrelsemöte måndag 14 oktober, kl. 13.00
  .

 14. Mötets avslutande

Malmö 2019-09-27


Kategorier:

Inga svar

Lämna ett svar