Dag: 26 november 2019

Kallelse samt förslag på dagordning till medlemsmöte, RSMH Mittpunkten Malmö måndagen den 29/11-2019, kl. 12.00 –  kl. 13.00 på Idunsgatan 75, bottenvåningen. Kallade alla medlemmar i RSMH Mittpunkten Malmö.         Mötets öppnade Val av mötesordförande och mötessekreterare Val av justerare Fastställande av röstlängd / närvaroförteckning. Godkännande av dagordningen Ekonomi        Medlemsregistret = tillgång till bankgirokontot/bankkontot […]