OM RSMH Mittpunkten Malmö

RSMH Mittpunkten är en öppen verksamhet som genom kamratstöd och social-politisk kamp verkar för personer med sociala och/eller psykiska svårigheter

Vi serverar frukost och lunch måndag – fredag
Ring/mejla och boka plats/tid
eller skriv upp dig på listan på plats.

Medlemskap 100 kr, kontant på plats 
eller via vårt bankgiro: 421 – 7295.
Copyright © RSMH Mittpunkten Malmö


KAMRATSTÖD och samverkan – samarbete.

Vi motverkar ensamheten!

Ute i de fina vädret med föreningen RSMH Mittpunkten Malmö på Gislövs marknad.

Psykisk Hälsa i Malmö

RSMH-MALMÖ

Intresseorganisationer
Rehabilitering
Besökadress: Idunsgatan 75 / Lantmannagatan 47, 214 46, MALMÖ

Verksamhetsbeskrivning

Återhämtning i Malmö.
Välkommmen till R S M H-Malmö.

Om RSMH Mittpunkten i Malmö

RSMH Mittpunkten i Malmö, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, vill att människor som mår psykiskt dåligt ska mötas med förståelse och respekt och ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

RSMH är en ideellt partipolitiskt obundet och religiöst neutralt förbund, som genom socialpolitisk kamp och kamratstödjande verksamhet verkar för dem som hotas av, är eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter.

Förbundet är öppet för alla som vill verka för dess syften. Grunden för RSMHs verksamhet är medlemmarnas kunskaper om och erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället.

I Malmö har RSMH en lokalförening sedan 1983.

I medlemskapet ingår:

Information om och möjlighet att delta i föreningens distriktets och förbundets arrangemang och aktiviteter.
Tidningen Revanch! som utkommer med sex nummer per år.
Medlemsrabatt på alla våra böcker.
Information om social och psykisk ohälsa, kurser, konferenser och publikationer.
Möjlighet att påverka RSMH:s verksamhet på olika nivåer.

Vi ställer krav på samhället och hjälper dig att bevaka dina rättigheter som brukare och anhörig. Vi samverkar med kommunen och psykiatrin genom möten, seminarier och konferenser.

I RSMH Malmö kan du känna gemenskap. Vi träffas och har kul tillsammans. Här kan vi koppla av och vara oss själva, ta en fika och prata bort en stund och hjälpa till med föreningsaktiviteterna.

Vi vill ge människor möjlighet att växa. Vi delar med oss av kunskap och omtanke och vill ta vara på dina erfarenheter. Vi bestämmer tillsammans vad vi vill göra i föreningen.

Kamratstödet ökar självförtroendet och möjligheterna till delaktighet. Att ta ansvar och känna sig behövd ökar förmågan att påverka din situation och bidrar på sikt till återhämtning.

Studiecirklar och kurser kan startas efter öneskemål i samarbete med ABF, i friskvård, återhämtning, vardagsmakt, brukarinflytande, vardagsekonomi, styrelsearbete och hobbycirklar.

Självhjälpsgrupper bildas kontinuerligt. Människor med gemensamma erfarenheter träffas för att dela med sig av sina upplevelser, stödja varandra och tillsammans göra något åt sin livssituation.

Många olika aktiviteter anordnas av föreningsmedlemmarna, till exempel filmvisningar, medlemsmöten, sång- och musikaftnar, frukost, luncher, studiebesök och utflykter, läger.
Vi tar gärna emot dina idéer och förslag.

Sökord

Rehabilitering MalmöPsykisk Ohälsa Malmö Gemenskap Samverkan Kamratstöd SamverkanGemenskap Återhämtning Psykisk Hälsa

Övrigt

Slogan
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Specialitet Psykisk Hälsa i Malmö