www.psykakutenkat.se http://www.xn--psykenkt-6za.se/

OBS! ENKÄTEN ÄR AVSLUTAD och kommer att presenteras på de olika Inflytanderåden inom psykiatrin i Skåne samt till personalen på de olika psykakuterna i Skåne.

Enkät om bemötandet på de Skånska Psykiatriska Akutmottagningarna 2021-2022.