Välkomna till Fänrik Rum Fem ( 5 )

Om Fänrik Rum Fem

Fänrik Rum Fem är ett samarbete mellan brukar- och anhörigföreningar i Malmö och funktionsstödsförvaltningen. 
Fänrik Rum Fem ska vara en öppen och välkomnande plats för alla som har frågor och funderingar, vill påverka, inspireras, lära sig mer och/eller träffa någon med liknande erfarenheter.
Varje tisdag bemannas rummet av representanter från intresseföreningar #Inflytandeföreningar och funktionsstödsförvaltningens verksamheter.  

Höstens program

4 oktober

Fontänhuset

FSF: Suicidprevention

11 oktober

Brukarorganisation: kommer

FSF: Sexuell hälsa

18 oktober

Kamratföreningen Comigen och Kamratföreningen NU

FSF: Missbruk och beroende

25 oktober

Brukarorganisation: kommer

FSF: Malmö stads funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare

1 november

Fontänhuset

Anhörigstöd inom LSS och socialpsykiatri

8 november

Brukarorganisation: kommer

Kontaktperson inom Daglig verksamhet (DV)

15 november

Brukarorganisation: kommer

FSF: LSS, omsorgspedagog

22 november

Brukarorganisation: kommer

FSF: Personligt ombud

29 november

Brukarorganisation: kommer

FSF:s Socialpsykiatriksa team

6 december

Fontänhuset

Avslutning