Välkomna till Fänrik Rum Fem ( 5 )

Om Fänrik Rum Fem

Fänrik Rum Fem är ett samarbete mellan brukar- och anhörigföreningar i Malmö och funktionsstödsförvaltningen. 
Fänrik Rum Fem ska vara en öppen och välkomnande plats för alla som har frågor och funderingar, vill påverka, inspireras, lära sig mer och/eller träffa någon med liknande erfarenheter.
Varje tisdag bemannas rummet av representanter från intresseföreningar #Inflytandeföreningar och funktionsstödsförvaltningens verksamheter.  

Vårens program, kommer