Välkomna till Fänrik Rum Fem ( 5 )

Om Fänrik Rum Fem

Fänrik Rum Fem är ett samarbete mellan brukar- och anhörigföreningar i Malmö och funktionsstödsförvaltningen. 
Fänrik Rum Fem ska vara en öppen och välkomnande plats för alla som har frågor och funderingar, vill påverka, inspireras, lära sig mer och/eller träffa någon med liknande erfarenheter.
Varje tisdag bemannas rummet av representanter från intresseföreningar #Inflytandeföreningar och funktionsstödsförvaltningens verksamheter.  

Vårens program, här
https://malmo.se/Bo-och-leva/Stod-och-omsorg/Funktionsnedsattning/Fanrik-Rum-Fem—motesplats-om-LSS-och-socialpsykiatri.html

Tisdagen den 28 mars:
Representant från förvaltarenheten svarar på frågor om funktionsstödsförvaltningens stöd och insatser.
På plats är också representanter från Lokalt Forum som kan berätta om olika föreningar i Malmö och vad de erbjuder.

Tisdagen den 25 april:
Missbruk och beroende

Tisdagen den 30 maj:
Unga vuxnas ökade psykiska ohälsa.