Styrelse 2020 – 2021

Ordförande: Stefan Wallerek, vald på två år t.o.m. årsmötet 2022.
Ledamot: Rose-Marie Billberg, vald på två år t.o.m. årsmötet 2022.
Sekretere: Lotta Kjellberg, vald på ett år t.o.m. årsmötet 2021.
Kassör: Torbjörn Bergman, vald på ett år t.o.m. ärsmötet 2021.
Vice ordförande/sekreterare: Rose-Marie Vilhelmsson, vald på ett år t.o.m. årsmötet 2021.
Ersättare 1: Bo Nilsson, vald på ett år t.o.m. årsmötet 2021.
Ersättare 2: Rolf Persson, vald på ett år t.o.m. årsmötet 2021.

 

 

 

Vi vill också passa på att tacka:
Christel Hedin, Diana Duvander samt Håkan Forstén för
tiden i styrelsen och allt arbete de lagt ner för föreningen
och önskar dem lycka till i sina nya uppdrag.

 

Vi vill också passa på att tacka: 
Eva Malmros för de mer än åtta år som hon varit anställd i föreningen nu när hon går i pension. Tack för allt arbete du lagt ner för föreningen
och önskar dig lycka till i dina nya uppdrag.