Kvinnogrupp på måndagar – välkommen!

Kvinnogruppen träffas på måndagar kl. 17 – kl. 19
Ansvarig i första hand Eva Malmros 040-23 70 54 och i andra hand styrelsen också 040-23 70 54 eller info@rsmh-malmo.se