Enkät om bemötande på de psykiatriska akutmottagningarna i Skåne 2021-2022

Klicka här på länken för att deltaga i enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/YMWKHZX

Har du erfarenhet av att besöka en psykiatrisk akutmottagning?

Patientnära föreningarna i Skåne vill ta reda på hur mottagandet upplevs!
Vi uppmanar alla som har besökt en av i Region Skåne psykiatrins akutmottagningar under 2021 och 2022, att fylla i vår enkät med erfarenheter och på så vis ge oss feedback på hur mottagandetuppfattades.
Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt skadligt bruk och beroende.

Alla som svarar gör det anonymt, sista svarsdag är 31 oktober. Svar samlas in under sommar och höst 2022.

Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna och ledningen inom psykiatrin för att ge dem råd i förbättringsarbetet.

Länk till själva enkäten:  https://sv.surveymonkey.com/r/YMWKHZX

QR-kod med text:  

https://sv.surveymonkey.com/r/YMWKHZX

OBS!   Denna enkät /affischen samt länk/QR-kod, behöver vi hjälp med så den skickas ut nu 2022.

Affisch Enkät i png, med sista svarsdag 31 oktober 2022

Varför denna enkät?

Presentation-Enkat-om-upplevelsen-av-mottagandet-pa-de-psykiatriska-21–22

Akutenkat_papper_2021–2022

Akutenkät_papper_2021–2022

Affisch – Enkätundersökning Skånes Psykiatriska akutmottagningar 2021–2022    (i PDF-format)

ALL information inkl. länkar , bilagor, adress för pappersenkät etc: www.foreningarnasrum.com/aktuellt

#enkät
#psykiatriskakutmottagning
#skåne
#skånes
#psykakut
#psykmottagningar
#psykmottagningarna
#enkäten
#2021
#2022
#BUP
#Skadligt
#Bruk
#Beroende
#akutmottagningar
#psykiatrin
#tjugotjugoett
#tjugatjugotvå