Anställd och Praktikanter samt Volontärer

TACK, alla medlemmar som ställer upp både i STORT som litet, tack!

Våra anställde ( fr.o.m. 11/1-21):
Chanbol Svensson
Våra praktikanter: ( till 20/1-21)
Ezgi Tekerek, LiA, Behandlingspedagog, Eslövs Folkhögskola
Sofie Schladner, LiA, Behandlingpedagog, Eslövs Folkhögskola
Fr.o.m 22/1-21:
X X, VFU, Socionom, Malmö Universitet