Idunsgatan 75 Kamratstöd – Gemenskap – Medbestämmande – Återhämtning RSMH Mittpunkten Malmös månadskalender aktivitetskalender-2022-12 december.