Enkät om bemötande på de psykiatriska akutmottagningarna i Skåne 2021-2022

#psykenkät #primärvården #regionskåne #vårdcentraler #psykiatriskamottagningarskåne #ISAM #IFO #psykiatriskåne #inflytandeombud #Inflytandesamordnare #akutmottagningarskåne #bemötande

Bakgrund

Föreningarna i det övergripande inflytanderådet för psykiatri Skåne bildade en arbetsgrupp för att få reda på hur mottagandet upplevs av de som besöker de psykiatriska akutmottagningarna. 

Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna inom psykiatrin för att ge dem råd i förbättringsarbetet.

Eftersom det är vi patientnära organisationer som själva och helt oberoende genomför undersökningen menar vi att den kommer att spegla verkligheten på ett mera korrekt sätt än de undersökningar som görs av psykiatrin själv.

Vi uppmanar alla patienter och deras närstående, som har besökt en av psykiatrins akutmottagningar i Region Skåne under år 2021 och 2022, att fylla i enkäten nedan med erfarenheter och på så vis ge oss feedback på hur mottagandet uppfattades. Om du gjort flera besök så fyll gärna i enkäten flera gånger, ett för vardera besök. Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående.

Alla som svarar gör det anonymt.

Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss. Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning.

https://sv.surveymonkey.com/r/YMWKHZX

QR-kod – #psykenkät Skåne

Kategorier: