Dag: 20 september 2022

#psykenkät #primärvården #regionskåne #vårdcentraler #psykiatriskamottagningarskåne #ISAM #IFO #psykiatriskåne #inflytandeombud #Inflytandesamordnare #akutmottagningarskåne #bemötande Bakgrund Föreningarna i det övergripande inflytanderådet för psykiatri Skåne bildade en arbetsgrupp för att få reda på hur mottagandet upplevs av de som besöker de psykiatriska akutmottagningarna.  Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till […]
Kl. 09.00 – kl. 09.59 hjälper vi alla till med frukosten. C:a Kl. 10.10 tar vi bussen till Malmö Triangeln. Vi åker till Huvudbangården i Köpenhamn. De som vill åka till Kungens Nytorg/Nyhamn tar tåget dit.Vi andra går till Ströget. Vi träffas senare på restaurangen. Hemfärd sker i några grupper.