From måndag 1/11 så kostar enstaka luncher 40 kronor för medlemmar.
MEN, om du köpet ett lunchkort för 5 luncher kostar det endast 175 kr = 35 kr per lunch.
Du får endast beställa/ta med en lunch och vi gör max 20 portioner per dag.
Du anmäler dig senast DAGEN INNAN kl. 13.00 på tel: 040-23 70 54 eller skriver upp dig i tid på lunchlistan.
Avanmälan senast samma dag kl. 10.00
RSMH Mittpunkten Malmö Styrelsen

From måndag 1/11 så kostar enstaka luncher 40 kronor för medlemmar.
MEN, om du köpet ett lunchkort för 5 luncher kostar det endast 175 kr = 35 kr per lunch.
Du får endast beställa/ta med en lunch och vi gör max 20 portioner per dag.
Du anmäler dig senast DAGEN INNAN kl. 13.00 på tel: 040-23 70 54 eller skriver upp dig i tid på lunchlistan. Avanmälan senast samma dag kl. 10.00
RSMH Mittpunkten Malmö
Styrelsen

Lokalföreningens uppgifter är att:

a. Skapa en trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds,

b. Bedriva förenings- och studiearbete för att stärka gemenskap och ge möjligheter att dela erfarenheter,

c. Nå och värva nya medlemmar,

d. Påverka och samverka med kommuner, landsting/regioner och psykiatriska verksamheter samt delta i brukar- och funktionshinderråd.

e. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på kommunal nivå.