Att arbeta med patientens delaktighet i psykiatrisk öppenvård -Specialistsjuksköterskors erfarenheterSofie Carlsson & Marcus Mellåker Att arbeta med patientens delaktighet i psykiatrisk öppenvård -Specialistsjuksköterskors erfarenheter: ” Sammanfattning Inom psykiatri är det viktigt att arbeta med patientens delaktighet för att som specialistsjuksköterska skapa en god vård. En öppenpsykiatrisk mottagning bedriver specialiserad psykiatrisk vård där specialistsjuksköterskan är en del […]