Dag: 30 november 2020

Vill vill passa på att tacka: Eva Malmros som snart går i pension, TACK för att du ställer upp även i december! Våra viktiga praktikanter:Chanbol SvenssonEzgi Tekerek, LiA, Behandlingspedagog, Eslövs FolkhögskolaSofie Schladner, LiA, Behandlingspedagog, Eslövs FolkhögskolaX X, Socionom, Malmö Universitet
Ordförande: Stefan Wallerek, vald på två år t.o.m.  årsmötet 2022.Ledamot: Rose-Marie Billberg, vald på två år t.o.m.  årsmötet 2022.Ledamot: Lotta Kjellberg, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.Ledamot: Torbjörn Bergman, vald på ett år t.o.m.  årsmötet 2021.Ledamot: Rose-Marie Vilhelmsson, vald på ett år t.o.m. årsmötet 2021.Reserv 1: Bo Nilsson, vald på ett år t.o.m.  årsmötet […]