Dag: 17 mars 2020

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?fbclid=IwAR2sUEUnYd3YrhqjMMgkd9CPoRXtgRYvEgyLOPkf4fpecMLET5xyNsCbe4Q
Coronaviruset och sjukdomen covid-19 Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög. Malmö stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta. Malmö stad gör förebyggande och förberedande åtgärder. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters bedömningar […]