Dag: 10 september 2019

Kallelse samt förslag på dagordning till medlemsmöte, RSMH Mittpunkten Malmö fredagen den 27 september 2019, kl. 12.00 – kl. 12.30 på Idunsgatan 75. Närvarande, X st:  Se bifogad deltagarlista.   Mötets öppnade Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av justerare Fastställande av röstlängd / närvaroförteckning Godkännande av dagordningen Föregående protokoll från Medlemsmöte + delar […]